Κόσμος 69 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 472
Συνολικός αριθμός χωριών: 6.683 (14.16 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 6.678
Χωριά βαρβάρων: 5
Χωριά με bonus: 281
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 168 ημέρες
Χρήστες on-line: 6
Αριθμός μηνυμάτων: 68.432 (144.98 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 13.376 (28.34 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 313 (0.66 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 588 (1.25 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 59
Αριθμός παικτών σε φυλές: 331
Συνολικοί πόντοι: 61.306.720 (129.887 ανά παίκτη, 9.174 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.177.691.341
 • 858.331.454
 • 1.203.932.749
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 12,388 εκατ.
 • 7,961 εκατ.
 • 17,277 εκατ.
 • 1,064 εκατ.
 • 1,040 εκατ.
 • 8,632 εκατ.
 • 35.220
 • 2,037 εκατ.
 • 853.457
 • 38.431
 • 855
 • 2.800
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 26246
 • 16866
 • 36603
 • 2255
 • 2204
 • 18288
 • 75
 • 4315
 • 1808
 • 81
 • 2
 • 6
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1854
 • 1191
 • 2585
 • 159
 • 156
 • 1292
 • 5
 • 305
 • 128
 • 6
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Amury
Η νεότερη φυλή: Beauty

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 22:40