Κόσμος 69 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 2227
Συνολικός αριθμός χωριών: 2.707 (1.22 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 2.229
Χωριά βαρβάρων: 478
Χωριά με bonus: 101
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 11 ημέρες
Χρήστες on-line: 246
Αριθμός μηνυμάτων: 15.513 (6.97 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 4.484 (2.01 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 16.679 (7.49 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 3.518 (1.58 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 99
Αριθμός παικτών σε φυλές: 1.496
Συνολικοί πόντοι: 1.500.551 (674 ανά παίκτη, 554 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 5.538.657
 • 5.668.838
 • 6.075.453
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 607.925
 • 256.419
 • 153.148
 • 12.315
 • 76.871
 • 91.263
 • 42
 • 177
 • 3.824
 • 676
 • 1.761
 • 6
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 273
 • 115
 • 69
 • 6
 • 35
 • 41
 • 0
 • 0
 • 2
 • 0
 • 1
 • 0
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 225
 • 95
 • 57
 • 5
 • 28
 • 34
 • 0
 • 0
 • 1
 • 0
 • 1
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: Nemiron
Η νεότερη φυλή: ΤΕRROR

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 00:58