Κόσμος 69 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 191
Συνολικός αριθμός χωριών: 6.941 (36.34 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 6.930
Χωριά βαρβάρων: 11
Χωριά με bonus: 293
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 284 ημέρες
Χρήστες on-line: 4
Αριθμός μηνυμάτων: 59.218 (310.04 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 9.940 (52.04 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 162 (0.85 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 305 (1.60 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 30
Αριθμός παικτών σε φυλές: 180
Συνολικοί πόντοι: 75.057.594 (392.972 ανά παίκτη, 10.814 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 1.710.391.414
 • 1.281.588.163
 • 1.562.999.989
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 12,755 εκατ.
 • 8,156 εκατ.
 • 18,743 εκατ.
 • 990.595
 • 912.078
 • 10,372 εκατ.
 • 37.367
 • 1,990 εκατ.
 • 898.372
 • 26.631
 • 596
 • 4.847
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 66781
 • 42700
 • 98131
 • 5186
 • 4775
 • 54305
 • 196
 • 10418
 • 4704
 • 139
 • 3
 • 25
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1838
 • 1175
 • 2700
 • 143
 • 131
 • 1494
 • 5
 • 287
 • 129
 • 4
 • 0
 • 1
Ο νεότερος παίκτης: panv12
Η νεότερη φυλή: Solo

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 08:36