Κόσμος 69 Στατιστικά

Αριθμός παικτών: 1130
Συνολικός αριθμός χωριών: 5.981 (5.29 ανά παίκτη)
Χωριά παικτών: 5.302
Χωριά βαρβάρων: 679
Χωριά με bonus: 258
Κατάσταση server: Ανοιχτή
Χρόνος λειτουργίας server: 97 ημέρες
Χρήστες on-line: 68
Αριθμός μηνυμάτων: 110.010 (97.35 ανά παίκτη)
Θέματα στο forum: 16.921 (14.97 ανά παίκτη)
Κινήσεις στρατευμάτων: 1.910 (1.69 ανά παίκτη)
Κινήσεις εμπορίου: 1.062 (0.94 ανά παίκτη)
Αριθμός φυλών: 106
Αριθμός παικτών σε φυλές: 765
Συνολικοί πόντοι: 34.214.678 (30.278 ανά παίκτη, 5.721 ανά χωριό)
Συνολικοί πόροι:
 • 431.005.395
 • 473.414.813
 • 381.451.175
Συνολικός αριθμός στρατευμάτων:
 • 9,992 εκατ.
 • 6,817 εκατ.
 • 6,931 εκατ.
 • 1,853 εκατ.
 • 1,146 εκατ.
 • 3,142 εκατ.
 • 26.299
 • 1,558 εκατ.
 • 376.687
 • 48.763
 • 1.470
 • 1.615
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά παίκτη:
 • 8843
 • 6033
 • 6134
 • 1639
 • 1015
 • 2780
 • 23
 • 1379
 • 333
 • 43
 • 1
 • 1
Μέσος όρος στρατευμάτων ανά χωριό:
 • 1671
 • 1140
 • 1159
 • 310
 • 192
 • 525
 • 4
 • 261
 • 63
 • 8
 • 0
 • 0
Ο νεότερος παίκτης: PEPEISOPEBRO
Η νεότερη φυλή: A|X

Τελευταία συγκεντρωτική ενημέρωση δεδομένων: σήμερα στις 15:09